Aktualizace


 

SDH Lhenice hostem v Bavorsku

Starosta Grattersdorfu Norber Bayerl umožnil společně s hasiči z Osterhofenu pár kamarádům hasičům z českých Lhenic zvláštní požární cvičení. Protože je v Čechách omezená možnost vyzkoušet si dýchací přístroj za reálných podmínek, spojil se Bayerl s okresním požárním radou v Osterhofenu Manfredem Zieglerem a domluvil termín cvičení v požárním kontejneru.

Po teoretickém vysvětlení chování v požárním kontejneru byla výstroj dovezená kamarády hasiči doplněna o nezbytné vysílačky a šlo se na věc. Vždy po dvoučlenných skupinách, zásadně jištěných z vnějšku, museli kamarádi nejprve proniknout po hořícím schodišti do sousedního bytu. Po uhašení požáru schodiště čekala skupinu plynová lahev uprostřed plamenů, kterou bylo nutné schladit a uzavřít otevřený ventil. Teprve po zvládnutí těchto dvou úkolů bylo možné proniknou do hořící kuchyně a pokusit se zvládnout další úkoly. Jedním z nich bylo udušení

plamenu z v hrnci hořícího oleje – hašení vodou by v tomto případě způsobilo výbušné vzplanutí obsahu hrnce – kromě toho bylo nutné vyhledat a vyvést dvě osoby. Během celého pobytu v požárním kontejneru se zasahující jednotka musela řídit doporučením, pohybovat se pokud možno co nejvíce skloněná k podlaze. Důvodem je lepší viditelnost a snazší vyhledání ohrožených osob, podstatně nižší teplota než u stropu a v případě tzv. celkového vzplanutí, kdy při teplotě do 500 do 600°C naráz vzplanou hořlavé materiály, by bylo mnohem větší riziko ohrožení života.

Kamarádi hasiči z cvičné jednotky splnili úkoly beze zbytku a na výbornou. Podle jejich vlastních vyjádření ale bylo plnění mnohem náročnější, než si mysleli. Každopádně praktická zkušenost, kterou byli všichni nadšeni a všichni projevili přání si ji zopakovat. „To už ale bude trochu těžší“, tolik Ziegler.

Kamarády hasiče doprovázela starostka Lhenic Marie Kabátová, starosta Mičovic Luboš Bárta a Ing. Petr Leber.

 

 

Aktuální číslo "Unsere Heimat"

Zde si můžete stáhnout náš bezplatný Komunita Newsletter...
 
Informationen zum Internetdienst "google street view
waiting
Deutsch   Tschechisch